Systém svozu a PAYT systém BOS

Brdská odpadářská společnost, s.r.o. realizovala projekt „Systém svozu a PAYT systém BOS“.

V rámci projektu byly pořízeny dvě svozová vozidla včetně vážních systémů a nádoby na separaci odpadů. Cílem projektu je vybudování systému pro separaci, sběr a svoz odpadu na území Středočeského kraje.

Jeho realizací dojde ke snížení měrné produkce odpadů, jejich ukládání na skládky a k zvýšení materiálového využití odpadů jako druhotných surovin a naplnění cílů zákona č. 541/2020 o odpadech.

Na projekt byla poskytnuta podpora od Evropské unie.